Katsastuksen ajankohtaisuus 

Rekisteröintitodistuksen teknisestä osasta ilmenee edellinen ajoneuvolle suoritettu katsastus ja seuraava katsastusaikaväli, jonka kuluessa ajoneuvo on määräaikaiskatsastettava. Saat tiedon myös soittamalla katsastusasemallesi tai asioimalla Trafin verkkopalveluissa.

 

 

Ajoneuvo on katsastettava viimeistään sen rekisteriotteen teknisen osaan merkittynä käyttöönottopäivää vastaavana päivänä. Katsastuksen voi suorittaa aikaisintaan neljä kuukautta ennen kyseistä päivää. Linja-auto, kuorma-auto ja kokonaismassaltaan yli 3500 kg painava perävaunu voidaan kuitenkin katsastaa aikaisintaan kuusi kuukautta ennen kyseistä päivää. Erillisessä kytkentäkatsastuksessa tiettyyn vetoautoon kytketty raskas perävaunu voidaan katsastaa samanaikaisesti vetoautonsa kanssa.

Esimerkiksi 6.6.1997 käyttöönotettu henkilöauto tulee katsastaa aikavälillä 6.2.–6.6.

Määräaikaiskatsastusajan määräytymisen ratkaisee vain käyttöönottopäiväkenttään merkitty päivämäärä. Muilla rekisteriotteeseen merkityillä päivämäärillä ei ole katsastusajan määräytymisen kannalta merkitystä. Jos viimeinen katsastuspäivä on pyhä tai lauantai, siirtyy takaraja seuraavaan arkipäivään.

 

Katsastusajan määräytyminen, jos käyttöönottopäivää ei ole

Osassa ajoneuvoista käyttöönottopäivämäärä on merkitty epätäydellisesti, ts. se sisältää vain käyttöönottovuoden (esim. 00.00.88). Näissä tapauksissa katsastusaika määräytyy rekisteritunnuksen viimeisen numeron perusteella alla olevan taulukon mukaisesti.

Linja-autolla, kuorma-autolla ja yli 3500 kg painavalla perävaunulla katsastusajan takaraja on sama kuin taulukossa, mutta katsastusaikaa on kuusi kuukautta.

Jos viimeinen katsastuspäivä on pyhä tai lauantai, siirtyy takaraja seuraavaan arkipäivään.

Erillisessä kytkentäkatsastuksessa tiettyyn vetoautoon kytketty raskas perävaunu voidaan kuitenkin katsastaa samanaikaisesti vetoautonsa kanssa.

  

Kuinka usein katsastukseen?

Yksityiskäytössä olevan henkilöauton, kevyen nelipyörän ja nelipyörän ensimmäinen määräaikaiskatsastus on suoritettava sen katsastusaikana viimeistään kolmen vuoden kuluttua käyttöönottopäivästä. Sen jälkeen on vapaavuosi, jolloin autoa ei tarvitse katsastaa. Vapaavuoden jälkeen henkilöauto on katsastettava vuosittain. Katsastusvuodet määräytyvät samalla tavalla myös yksityiseen liikenteeseen käytettävillä muilla M1-luokan autoilla (mm. matkailuautot vuodesta -93 alkaen). Tämä ei kuitenkaan koske sairasautoja.

 

Käyttöönotto-
vuosi 
Ensimmäinen 
katsastusvuosi 
Vapaa vuosi Toinen
katsastusvuosi 
2006 2009 2010 2011
2007 2010 2011 2012
2008 2011 2012 2013
2009 2012 2013 2014
2010 2013 2014 2015
2011 2014 2015 2016

 

Myös pakettiauton ja kokonaismassaltaan enintään 3500 kg:n erikoisauton ensimmäinen katsastus on suoritettava katsastusaikana viimeistään kolmen vuoden kuluttua käyttöönottopäivästä ja sen jälkeen katsastus on suoritettava vuosittain. Näillä autoilla ei ole vapaavuotta ensimmäisen katsastuksen jälkeen.

Kuorma- ja linja-auto, taksi, sairasauto sekä kokonaismassaltaan yli 3500 kg oleva erikoisauto ja perävaunu on katsastettava katsastusaikanaan viimeistään vuoden kuluttua käyttöönottopäivästä ja sen jälkeen vuosittain.

Perävaunua, jonka kokonaismassa on enintään 750 kg, ei tarvitse määräaikaiskatsastaa. Muu, kokonaismassaltaan enintään 3500 kg oleva perävaunu on määräaikaiskatsastettava ensimmäisen kerran vuoden loppuun mennessä sinä vuonna, jolloin käyttöönottopäivästä on kulunut kaksi vuotta ja sen jälkeen kahden vuoden välein vuoden loppuun mennessä.

Jos ajoneuvo on hyväksytty museoajoneuvoksi ja otettu käyttöön ennen 1.1.1960, se on katsastettava neljän vuoden välein kesäkuun loppuun mennessä. 1.1.1960 tai sen jälkeen käyttöönotetut museoajoneuvot on katsastettava kahden vuoden välein kesäkuun loppuun mennessä.

Jos ajoneuvo on todistettavasti ollut koko katsastusaikansa ulkomailla, se on katsastettava viimeistään kuukauden kuluttua siitä, kun se on tuotu maahan. Todistus ajoneuvon käytöstä ulkomailla on oltava ajoneuvossa mukana.

Ajoneuvo, joka on ollut koko katsastusaikansa liikennekäytöstä poistettuna tai vakuutusseisonnassa, on katsastettava viimeistään ennen ajoneuvon käyttöä liikenteessä.

 

Määräaikaiskatsastuksessa hylkääminen, jälkitarkastus ja käyttökielto

Määräaikaiskatsastuksessa hylätty ajoneuvo on jälkitarkastettava kuukauden kuluessa katsastuksesta. Jos ajoneuvo esitetään katsastukseen kun jälkitarkastusaika (1kk) on kulunut umpeen, katsastus on suoritettava kokonaan uudestaan.

Jälkitarkastusaika (1kk) määräytyy määräaikoja koskevien säännösten mukaisesti. Jos ajoneuvo on esitetty määräaikaiskatsastukseen esimerkiksi 28.2., sen jälkitarkastusaika päättyy 28.3. Ajoneuvoa ei saa käyttää liikenteessä (käyttökielto), jos sitä ei ole sille kuuluvana katsastusaikana esitetty katsastettavaksi tai ajoneuvo on katsastuksessa määrätty ajokieltoon.

Ajoneuvoa voidaan käyttää korjattuna enintään kahden kuukauden ajan katsastuksessa hylkäämisen jälkeen, mikäli katsastus on tehty ajoneuvon katsastusaikana. Ajoaikaa on kuitenkin aina katsastusajan päättymiseen asti, mikäli kahden kuukauden ajoaika päättyy aikaisemmin kuin ajoneuvon katsastusaika, eikä ajoneuvoa ole määrätty ajokieltoon. Katsastuksessa todetut viat ja puutteet on kuitenkin korjattava mahdollisimman pian.

Mikäli katsastus aloitetaan vasta varsinaisen katsastusajan päätyttyä, katsastuksessa hylättyä ajoneuvoa saa käyttää liikenteessä vain sen kuljettamiseksi joko katsastajan luvalla korjattavaksi tai viat korjattuna sille varattuna aikana katsastukseen. Tällaisessa tapauksessa ajoneuvolla ei ole kahden kuukauden ajoaikaa hylätyn katsastuksen jälkeen. Esimerkiksi 15.7.2000 käyttöönotetun henkilöauton hylätty katsastus tehtynä 24.7.2003 ei oikeuta käyttämään autoa liikenteessä ennen kuin auto on hyväksytty katsastuksessa.

 

Linja-autojen sekä kuorma-autojen ja raskaiden perävaunujen katsastus

Uudistuneen rekisteröintitodistuksen teknisestä osasta ilmenee edellinen ajoneuvolle suoritettu katsastus ja seuraava katsastusaikaväli, jonka kuluessa ajoneuvo on määräaikaiskatsastettava. Määräaikaiskatsastusajan määräytymisen ratkaisee ensisijaisesti ajoneuvon käyttöönottopäivä. Katsastus on suoritettava katsastusaikana, joka päättyy viimeistään käyttöönottopäivää vastaavana päivänä ja alkaa kuusi kuukautta ennen kyseistä päivää.

Esimerkiksi 6.6.1997 käyttöönotettu kuorma-auto tulee katsastaa aikavälillä 6.12.–6.6.

Määräaikaiskatsastusajan määräytyminen linja-autoille sekä kuorma-autoille ja niiden perävaunuille, jos käyttöönottopäivää ei ole merkitty. Osassa ajoneuvoista käyttöönottopäivämäärä on merkitty epätäydellisesti, ts. se sisältää vain käyttöönottovuoden (esim. 00.00.88). Näissä tapauksissa katsastusaika määräytyy rekisteritunnuksen viimeisen numeron mukaisesti oheisen taulukon mukaisesti:

 

Rekisteritunnuksen
viimeinen numero
Katsastusaika päättyy
1 Tammikuun viimeisenä päivänä
2 Helmikuun viimeisenä päivänä
3 Maaliskuun viimeisenä päivänä
4 Huhtikuun viimeisenä päivänä
5 Kesäkuun viimeisenä päivänä
6 Elokuun viimeisenä päivänä
7 Syyskuun viimeisenä päivänä
8 Lokakuun viimeisenä päivänä
9 Marraskuun viimeisenä päivänä
0 Joulukuun viimeisenä päivänä

 

Jos viimeinen katsastuspäivä on pyhä tai lauantai, siirtyy takaraja seuraavaan arkipäivään.

Liikennekäytöstä poistetun ajoneuvon määräaikaiskatsastus

Liikennekäytöstä poistettu ajoneuvo voidaan tuoda katsastukseen ilman, että se ensin ilmoitetaan takaisin liikennekäyttöön. Ajoneuvon siirtämisen edellytyksenä on, että sille on varattu aika katsastukseen ja ajoneuvolla on liikennevakuutus. Siirrettäessä autossa tulee olla kiinnitettynä rekisterikilvet tai ajoneuvossa tulee olla siirtolupa ja -merkit. Ajoneuvon saa siirtää katsastuksesta välittömästi edelleen säilytys- tai korjauspaikkaan. Katsastuksessa hylätyn ajoneuvon ajoaikasäädöksiä (mm. kahden kuukauden ajoaika) ei sovelleta liikennekäytöstä poistetun ajoneuvon kohdalla.

Ajoneuvon rekisteröinti takaisin liikennekäyttöön ei edellytä
määräaikaiskatsastuksen voimassaoloa. Katsastuksen voimassaolo on kuitenkin edellytys ajoneuvon käytölle liikenteessä.

Lähde: Liikenteenturvallisuusvirasto TraFi

Powered by Softers
Käytämme sivustollamme evästeitä. Jatkamalla sivustolla, hyväksyt evästeiden tallentamisen laitteellesi. Lisätietoja